1960`lı yıllar ve öncesinden beri, soğan tarımı ve ticareti uğraşısı içerisinde olan aile büyüklerimiz; soğanı ve verimli toprakları ile ün yapan KARACABEY İlçemizin gelişimi için çaba sarf etmektedirler.
Yeniliklere daima açık olan İŞCAN ailesi; 1980 ve sonrasında tohum ticaretinin serbestleşmesi ile tohumdan baş bağlayarak üretilebilen soğan tohumu çeşitlerini ilk kullananlardan olmuştur. Tohum üretimini hedeflerimiz arasına aldığımız o günlerden günümüze kadar, bilgimizi arttırıp, bunları tecrübe etmeye devam ettik.
Yılların getirdiği bu bilgi ve birikim sayesinde, kazandığımız donanımlar ile kurumsallaşma aşamasına geldiğimiz 1994 yılında; İGÜNMAR Tohum Gıda Hayv. Tarım Alet San. ve Tic. Ltd. Şti.`ni kurduk.
5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı`nın hazırladığı yönetmeliklere uygun olarak tohum üretimi yapmak isteyen firmamız; bağlı olduğu başvuru kuruluşundan aldığı TOHUM ÜRETİCİ BELGESİ ile sebze ve tarla bitkileri konusunda yetkilendirilmiştir.
İstihdamını sağladığımız Ziraat Mühendisi ünvanına sahip mesul müdürümüz ve bünyemizde oluşturduğumuz tohum test laboratuarı sayesinde üretimlerimizin ön kontrollerini yapabilmekteyiz.
Firmamızca resmi otoritenin koyduğu standartlara uyulduğu gibi sektörde kabul gören fiziksel aranırlıklara üst düzeyde uyum gösterilir.
Tohumculuk bilgi birikimi ve yetişmişlik ister. Bundan dolayı teknik elemanlarımıza önem veririz. Aile ve bölge seleksiyonlarımızı koruruz.
Kanuni zorunluluk olmasının yanı sıra, aynı sektörün içerisindeki firmaların dayanışmasını sağlayacak olan; Tohum Üreticileri ve Sanayicileri Alt Birliği`ne üyeliğimiz gerçekleştirilmiştir.
Bilgi, tecrübe ve pazarın paylaştıkça büyüyeceğine inanıyoruz.
Rakip firmaların dahi dostluk kurabilmesini ve birlikte çalışmalar yapmasını önemsiyoruz.
İGÜNMAR TOHUM`un yeni hedefi yurt geneline yayılmış bayii ağını oluşturmak, ürün çeşitliliğini pazarın tüm taleplerine cevap verebilecek düzeye getirip, pazar payını yükseltmektir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası işbirliği girişimleri yapılmaktadır.
Tohum ihracatı ve ithalatı işlemlerini gerçekleştirebilmenin yanı sıra, her yıl Bakanlık web sitesinde yayınlanan ÜLKESEL TOHUMLUK TEDARİK, DAĞITIM VE ÜRETİM PROGRAMI`nda yer alınmasını sağlayan; YETKİLENDİRİLMİŞ TOHUMCULUK KURULUŞ BELGESİ ile T.C. TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü nezdinde kabul görülen firmalar listesine girilmiştir.Firmamız sorumluluklarını bilerek; müşterilerine ve kamuya karşı sorunsuzluk ilkesi ile çalışmaktadır.
İGÜNMAR TOHUMCULUK resmi ve özel tüm kanallardan ulaşılabilir olmak isteyerek; sosyal medyayı kullanmak dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası tüm pazar kanallarındaki farkındalığını arttırmaktadır.
Soğan tohumunun kalitesi; yetiştiriciliğinden gelmektedir. Bunu çok iyi kavramış olan İGÜNMAR TOHUMCULUK, 3.000 dönüm arazide çalışarak üretime alacağı soğan tohumunun büyük bir kısmını kendisi yetiştirmektedir. Ayrıca, içe kapalı kalmamak ve yenilikleri takip edebilmek için; yurt dışından gelerek, çeşitlerinin çoğaltılmasını isteyen yabancı firmalara da, TOHUM YETİŞTİRİCİLİĞİ konusunda hizmet verilmektedir. Bağlı olduğumuz başvuru kuruluşu BURSA Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü`nce tanzim edilen Tohum Yetiştirici Belgesi ile yetkilendirilen firmamız , tarımsal alt yapısını amacına uygun olarak tohumculuk sektörünün hizmetine sunmaktadır.
Tohum üretiminin temeli olan tohum yetiştiriciliğinde münavebenin önemi büyüktür. Soğan tohumunun çok yıllık üretim periyodunu dikkate alarak, ekim planlarımızı çok yıllık periyotlar halinde hazırlarız.
1.000 metre gibi uzun izolasyon mesafeleri isteyen soğan türü için, iklimin uygun olduğu lokal bölgeler oluşturmak önemlidir. Yetiştiricilik bölgelerimiz oluşturur iken tüm üretici ve yetiştiricilerin üretim deseni göz önünde bulundurulur...

İgünmar Soğan ve Arpacık Tohum Çeşitleriyle İlgili Bilgi Almak İçin